İlgili çevresel yüklerin belirlenmesi ve ölçülmesi
Tüketilen enerji ve ham maddeler, üretilen emisyonlar ve atıklar
Yüklerin potansiyel çevresel etkilerini değerlendirmek
Çevresel etkileri azaltmak için mevcut seçenekleri değerlendirmek.