İster büyük bir imalat endüstrisi, ister endüstriyel ya da toplumsal hizmet birimi olsun, her türlü kuruluşta su ayak izi yönetimi, kayıpların önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin temel gereksinimlerinden biridir. Su ayak izine dikkat etmesi gereken birimler:

  • Üretim tesisleri
  • Hastaneler,oteller, alışveriş merkezleri, süpermarketler, eğitim kurumları gibi hizmet sektörleri
  • Ofis binaları, konutlar ve koloniler
  • Toplumsal hizmet kurumları

  • Operasyonlarınızda ve ürün yaşam döngüsünde suyun nasıl ve nerede kullanıldığı konusunda
  • Su kıtlığının şimdi ve gelecekte ne gibi riskler ve fırsatlar doğurabileceği yönünde
  • Kararlara temel oluşturacak fırsatları önceliklendirmede
  • Su tasarruf po politikasının oluşturulmasına yönelik daha güvenilir ve kapsamlı veri tabanına yönelik ilerleyişte birlikte çalışalım.