Sürdürülebilirlik raporlaması (GRI), bir kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal performansını ve etkilerini paydaşlarına ilettiği bir rapordur. 

Sürdürülebilirlik raporlaması (GRI), kuruluşların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için strateji, politika, hedef, eylem planı ve sonuçlarını gösterir.

 Sürdürülebilirlik raporlaması (GRI), kuruluşların şeffaflık, hesap verebilirlik, risk yönetimi, rekabet avantajı, paydaş memnuniyeti, marka imajı, inovasyon ve sürekli gelişim gibi konularda fayda sağlamasına yardımcı olur.

 

Kuruluşun sürdürülebilirlik performansını ve etkilerini ölçer, analiz eder, izler, değerlendirir ve raporlar.

Kuruluşun sürdürülebilirlik stratejisini, politikasını, hedeflerini, eylem planlarını ve sonuçlarını paydaşlarıyla paylaşır.

Kuruluşun uluslararası standartlara, yasal düzenlemelere, sektörel kurallara ve müşteri beklentilerine uyumunu gösterir.

Kuruluşun şeffaflık, hesap verebilirlik, risk yönetimi, rekabet avantajı, paydaş memnuniyeti, marka imajı, inovasyon ve sürekli gelişim gibi konularda fayda sağlar.