FİRMANIZI GELECEĞE TAŞIYACAK EĞİTİMLER…

Verilen bütün eğitimler standart sunum olmayıp içerikleri firmanız ihtiyaçları, katılımcı profili doğrultusunda tasarlanmaktadır.

Çevre ve enerji bilinci, hem ekonomik hem de ekolojik faydalar sağlar.

Card Image

Mevzuat Eğitimleri

 • Mevzuat Bilgilendirme Eğitimleri (Çevre Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu)
 • Mevzuat Uygulama Eğitimleri (Çevre Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu)
 • Yeni mevzuat bilgilendirme eğitimi
 • Değişen mevzuatın uygulamaya yansımaları

Card Image

ÇEVRE YÖNETİM EĞİTİMLERİ

 • ISO 14001 / ISO 14064 Çevre Yönetim Sistemi
 • Standart Revizyon Bİlgilendirme ve Uygulama Eğitimleri  (ISO 14001:2015, ISO 14064 1-2-3)
 • ISO 14001 / ISO 14064 Çevre Yönetimi Sistemi Uyum Yükümlülükleri Belirleme  ve Yasal Şart Bİlgilendirme Eğitimi
 • Çevre Bilinci ve Çevresel Faaliyetler Bİlgilendirme Eğitimi
 • ÇEvre Etki Boyut Değerlendirmeleri
 • Bİlgilendirme ve Uygulama Eğitimi 

Card Image

ENERJİ YÖNETİM EĞİTİMLERİ

 • Enerji Bilinci ve Enerji Yönetimi Faaliyetleri Bilgilendirme Eğitimi
 • Sürdürülebilir Enerji Yönetimi Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları