• İklim değişikliğine karşı sorumluluk alır, çevreyi korur ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakırsınız.
 • Enerji verimliliğinizi ve maliyet tasarrufunuzu artırır, rekabet avantajı sağlar, müşteri memnuniyetini ve sadakatini yükseltir, marka imajınızı ve itibarınızı güçlendirirsiniz.
 • Uluslararası standartlara, yasal düzenlemelere, sektörel kurallara ve müşteri beklentilerine uyum sağlar, riskleri azaltır, fırsatları değerlendirir, inovasyonu teşvik eder ve sürekli gelişim sağlarsınız.
 • Karbon piyasasında yer alır, karbon kredisi alıp satarak gelir elde eder, karbon vergisi ve cezalardan kaçınır, karbon ofsetleme yaparak sıfır karbon şirket olma yolunda ilerlersiniz.
 • Sürdürülebilirlik raporlaması yapar, paydaşlarınızla şeffaf ve hesap verebilir bir iletişim kurar, sosyal sorumluluk projelerine katılır, toplumsal fayda yaratır ve küresel hedeflere katkıda bulunursunuz.

 • Karbon emisyonunuzu ISO 14064-1, GHG Protocol veya ISO 14067 gibi uluslararası standartlara göre hesaplayabiliriz.
 • Enerji yönetim sisteminizi ISO 50001 standardına göre tasarlayabiliriz.
 • Karbon emisyonunuzu azaltmak için size uygun strateji, hedef, eylem planı ve çözüm önerileri sunabiliriz.
 • Karbon emisyonunuzu azaltmak için size uygun yenilenebilir enerji kaynakları, makine revizyonu, ormanlaştırma, karbon offset, geri dönüşüm, karbon pozitif ürünler ve hizmetler, sürdürülebilir ulaşım ve lojistik uygulamaları konusunda danışmanlık verebiliriz.
 • Karbon emisyonunuzu azaltmak için size uygun yatırım modelleri, teşvikler, teknolojiler ve finansman seçenekleri sunabiliriz.
 • Karbon emisyonunuzu azaltmak için size uygun karbon fiyatı belirleyebilir, karbon kredisi alım satımı ile karbon ofsetleme yapabilir, sıfır karbon şirket olmanız için size rehberlik edebiliriz.
 • Karbon emisyonunuzu azaltmak için size uygun sürdürülebilirlik raporlaması (GRI) sunabiliriz.